Stadshuset Sandviken Etapp 2

Stadshuset Sandviken Etapp 2

Ombyggnation av Stadshuset i Sandviken. Ombyggnationen omfattar hela stadshuset gällande kontor, sammanträdesrum, entré, fullmäktigesal, pausrum, personalutrymmen, omklädningsrum, arkiv, förråd m.m. Ytan för ombyggnation uppgår till ca 2500kvm.
Vi utför:

Golvavjämning – Mattläggning