Om oss

Företagets affärsidé: Att med unga ögon, fräscha idéer, arbetsglädje och stort miljötänkande samverka med kunden för att med aktuell fackkunskap stärka miljötänkande i de miljöer installationerna utförs.

Vi har utställningsbutiker i både Söderhamn och Bollnäs, men vårt verksamhetsområde spänner över hela Sverige och vi har plattsättare ute i hela landet – från Luleå till Malmö.

  • Att vara lyhörda för våra kunders önskemål
  • Att erbjuda rätt kvalitet efter önskemål om standard så att investeringen blir optimal för kunden
  • Att skapa ett nära samarbete med beställare och underentreprenörer för att trygga entreprenadens kvalitet samt relationerna
  • Att följa med i utvecklingen av tekniker och material för att alltid upprätthålla yrkesskickliga medarbetare
  • Att hela tiden utveckla företagets kvalitetssystem och driva det som en integrerad del av verksamheten för att kunna uppfylla våra kunders förväntningar

Visionen är att arbeta för att flera unga ska utbilda och lära sig hantverket från grunden, med stort fokus på ett miljöarbete som håller på lång sikt.

Att arbeta så att prisbilden förändras uppåt så lite som möjligt, genom ett effektiviserat arbetssätt

Enskild firma: 2009.
Ombildat till Helsinglands Golv & Bygg AB 2011.
Namnbyte till Golv- & Kakel Gävleborg AB 2013.

Hur företagets verksamhet förändrats:

Från att ha startat och drivit verksamheten som enskild firma, övergick denna till att bedrivas som aktiebolag, fåmansbolag 2011. Detta blev möjligt tack vare nöjda kunder och affärsidkare som ville ha ett samarbete samt eget arbete och marknadsföring av verksamheten.

Stig Westin, Medgrundare
Stig Westin, Medgrundare
gkgolv

Arbetsmiljö

– Med god marginal uppfylla alla krav i arbetsmiljölagstiftningen.
– Regelbundet sätta konkreta mål för förbättringar av arbetsmiljön och utarbeta och tillämpa ett arbetsmiljöprogram för att uppnå målen.
– Ge medarbetarna tillräcklig information, utbildning, uppmuntra till egna initiativ och avsätta tillräckliga resurser för att arbetsmiljöarbetet skall bli effektivt.
– Vi har arbetsmiljö som en fast punkt på dagordningen vid regelbundna personalträffar.
– Företagsledare/arbetsledare genomför kontinuerligt utvecklingssamtal med alla medarbetare.
– Samtliga våra entreprenader föregås av ett arbetsplatsbesök som inkluderar en kartläggning av aspekter som kan påverka arbetsmiljön fysiska hinder, framkomlighet; riskanalys.

Auktoriserat Golvföretag

Ett Auktoriserat Golvföretag utför golvinstallationer med dokumenterad kompetens inom installationsteknik, renovering och service av golv samt olika ytskikt.

Auktorisationen visar beställare att företaget arbetar efter en dokumenterad kvalitetsplan, miljöplan och arbetsmiljöplan samt följer utvecklingen i branschen för att med kunskap och kompetens möta kundernas krav, önskemål och behov.

Ett Auktoriserat Golvföretag som utför våtrumsarbeten är alltid GVK-auktoriserat, oavsett om det är plast- eller keramikarbeten. Läs mer om Auktoriserat Golvföretag på auktorisation.se.

Auktoriserat GVK- företag

GVK (Golvbranschens VåtrumsKontroll) är en stiftelse som består av organisationer och företag som arbetar för att komma tillrätta med vattenskador i Svenska våtutrymmen. Via GVK ger dessa organisationer och företag tillsammans ut branschregler för tätskikt i våtrum. Det gemensamma målet är att minska vattenskadorna i våra våtutrymmen. Detta då bristfälligt utförda tätskikt i våtrum har medfört stora skadekostnader under årens lopp.

GVKs verksamhet omfattas av arbeten med golvbeläggningar och väggbeklädnader i våtrum och administreras genom stiftelsens bolag AB Svensk Våtrumskontroll. GVK har samordnat och skapat en helhetssyn på hur ett tätt våtrum ska utföras. De återkommande kontrollerna bidrar till att upprätthålla en hög kvalitet i utförandet och ger hela tiden nya erfarenheter, för ständiga förbättringar.