Stadshuset Sandviken Etapp 1

Ombyggnation av Stadshuset i Sandviken. Ombyggnationen omfattar hela stadshuset gällande kontor, sammanträdesrum, entré, fullmäktigesal, pausrum, personalutrymmen, omklädningsrum, arkiv, förråd m.m. Ytan för ombyggnation uppgår till ca 3500kvm. Vi utför: Golvavjämning…

Continue Reading Stadshuset Sandviken Etapp 1